Znalecká činnost před státními orgány

Znalecká činnost prováděná v souvislosti s právními úkony občanů nebo organizací ,právní úkon může být přitom zamýšlený, na základě závěrů posudku se pak může nebo nemusí uskutečnit.

 

Právní úkony občanů

 • prodej a koupě
 • převod vlastnictví
 • dělení bezpodílového spoluvlastnictví manželů
 • dělení nebo vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • výpočet náhrady škody po opravě vozu z důvodu nezaviněné pojistné události
 • pokus o smír
 • stanovení výše majetkové újmy

 Právní úkony organizací

 • prodej a koupě

Prodáváte-li automobil z jedné společnosti do jiné, prodej zaměstnancům,prodej obchodníkům, prodej osobě blízké

 • převod vlastnictví
 • stanovení výše majetkové újmy
 • výpočet náhrady škody po opravě vozu z důvodu nezaviněné pojistné události