• transparentnost právního úkonu
  • velmi přesně stanovená cena
  • detailní popis technického stavu vozidla k aktuálnímu datu
  • zúčastněné strany mají k dispozici seriózní podklady na úrovni, které respektují i státní

 

Historie

Pokusy o zapojování odborníků do procesního řízení začínají již v 16. století. Pojem „znalé osoby“ se v trestním řízení začíná objevovat na přelomu 18. a 19. století a díky prudkému rozvoji vědy a techniky byla nutná účast odborníků u soudu. Současně vyplynula potřeba znaleckého posudku jako samostatného druhu soudního důkazu.

 

Obecně

Soudní znalectví je služba, kterou odborníci z různých oblastí lidské činnost pomáhají zejména státním orgánům při jejich rozhodovací činnosti aplikací potřebných vědomostí ze svého oboru. Tuto službu pak znalci mohou poskytovat také občanům a organizacím, tedy právnickým a fyzickým osobám pro potřeby jejich právních úkonů.